Privacy Verklaring

Fitcoach Inge de Kok is gevestigd in Zeeland Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via contactformulier of offerte aanvraag formulier. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze website bezoekers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fitcoach Inge de Kok is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze Privacy Verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Contactgegevens
Inge de Kok Fitcoach
https://www.ingedekok.nl
ingedekok63@gmail.com
+31 6 31 04 15 06

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fitcoach Inge de Kok verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over de activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslagen van verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met deze Privacy verklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij van bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fitcoach Inge de Kok. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van een betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameaanbieding
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Gegevens omtrent het gedrag op deze site om daarmee het aanbod van diensten te verbeteren
 • Wij verwerken ook gegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van een belastingaangifte.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een overeenkomst, hanteren wij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken alleen gegevens aan derden en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden inzake een overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Commerciële doeleinden
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies
Fitcoach Inge de Kok maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw eerste bezoek aan deze website worden meegestuurd en opgeslagen in de browser van het apparaat dat u gebruikt. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien Fitcoach Inge de Kok uw gegevens niet langer mag verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor onze dienstverlening en het uitvoeren van onze overeenkomst.

U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij of met uw toestemming verwerken of verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: ingedekok63@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burger Servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ingedekok63@gmail.com